ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 2130 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,4
2 5527 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,9
3 2416 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,9
4 1827 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,3
5 2469 2003 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 19,9
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΡΟΥΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 2130 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,4
2 5527 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,9
3 2416 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,9
4 1827 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,3
5 2469 2003 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 19,9
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΡΟΥΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ


Επιλέγω ΕΠΑ.Λ.

Σποτ τηλεοπτικής διαφήμισης εδώ. (https://www.youtube.com/watch?v=Wuuh2ZOL_Bg)
Σποτ ραδιοφωνικής διαφήμισης εδώ (https://www.youtube.com/watch?v=KYtYzQ0rOGI)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΜΕΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Α/A Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18,7(31/5/2017) 16,5(31/5/2017)

2 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,7(24/6/2015) 14,3(24/6/2015)

3 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14,0(26/6/2012) 13,2(26/6/2012)

4 ΔΕΔΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 9/12(4/6/2003) 17 3/12 (28/6/1982)

ΝΕΑΠΟΛΗ 29/11/2017


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – Β ́ ΦΑΣΗ»Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου έως την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, ώρα 14:00.
Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ τη Τρίτη 28 Νοέμβριου 2017 έως τις 10.00 π.μ.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Α/A Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
1 ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15,5(23/6/2016) 13,9(23/6/2016)
2 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13,8(23/6/2016) 13,3(23/6/2016)
3 ΣΤΑΠΑΚΗΣ ΠΟΥΛΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 13,2(9/9/2016) 13(23/6/2016)


ΝΕΑΠΟΛΗ 19/10/2017
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2017 - 2018

3-13/10/2017Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ , βάση γεωγραφικής κατανομής θέσεων μαθητείας  και ετοιμότητας ΕΠΑΛ (εκπαιδευτικοί, εργαστήρια ΕΚ) 
16/10/2017Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων 
17-18/10/2017Υποβολή ενστάσεων μαθητευομένων σε ΕΠΑΛ 
19/10/2017Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα επιλεγέντων
μαθητευομένων